Neil Hudson, 1. oktober 2017

SÆT x i kalenderen den 1. oktober. Der har Christianskirken hentet Neil Hudson fra England på besøg. Han er leder af et spændende projekt i England, som hedder Imagine Church. Det vil vi gerne lade os inspirere af i Christianskirken. Så kom endelig og vær med til gudstjenesten den 1.oktober kl. 10.30, hvor Neil prædiker  - og efterfølgende til frokost og foredrag/ proces.

I anledning af besøget har vi stillet Neil nogle spørgsmål.

KIRKEN UDEN MURE

Af kommunikationsrådgiver Brian P. Ørnbøl, Aarhus Domprovsti

Interview-artikel om bogen ”Imagine Church” og tankerne om whole-life discipleship (at være kristen i hverdagen).

Neil Hudson har været kirkeleder i mere end 25 år, og har mest været tilknyttet en kirke i Salford, England. I 11 år underviste han ved Regents Theological College. I dag arbejder han med ”The Imagine Project” ved The London Institute for Contemporary Christinaity. Et projekt, der vil opmuntre kirker og kristne til at gøre en forskel, uanset hvor de er. Bogen ”Imagine Church” udkom i 2012 og bygger på tre års arbejde med pionerkirker i England.

Den 1. oktober gæster Neil Hudson Christianskirken, hvor han både vil prædike og undervise i tankerne bag ”Imagine Church”. I den anledning har vi interviewet Neil for at høre nærmere om bogen og tankerne bag whole-life discipleship.

Hvad mener du med at være en whole-life disciple (at være kristen i hverdagen)?
”Whole-life diciple" indikerer, at vi på alle områder i livet og hele livet er disciple. Og at vi i alle stadier af vores liv forsøger at finde ud af, hvad det vil sige at leve som kristen.

Hvis jeg skulle gentænke kirken vil jeg begynde med at stille et helt grundlæggende spørgsmål: ”Hvad slags fælleskab har vi brug for at være, for at kirken understøtter kristenlivet i folks hverdag”?

Hvornår og hvorfor opstod idéen om whole-life disciple for dig? Jeg tror, konceptet blev klart for os for omkring 15 år siden. Vi var bekymrede for, at kirkens arbejde oftest syntes at referere til aktiviteter i kirken og i kirkens grupper. Eller at det blev evalueret i forhold til, hvor meget vi vidste om bibelen eller kirkens arbejdsmetoder. Vi havde brug for en bedre måde at forklare på, hvad vi følte det betød, at være disciple.

Kan du give eksempler på, hvordan man kan være en discipel i sin dagligdag?
Vores definition på en discipel er én, som lærer og bruger Jesu vej i deres egen kontekst, i deres egen tid.

Nygifte, for eksempel, må lære, hvad det betyder at sætte en anden persons behov over sine egne. Hvad betyder Jesu veje for et nygift ægtepar, eller for folk, som har teenagere i huset? Det er det, man må have i tankerne.

Men også i arbejdssammenhænge: Hvis jeg får en irettesættelse, og måske føler at jeg bliver uretfærdigt behandlet, så må jeg tænke på, hvordan Jesus ville have reageret – og på, hvordan jeg selv kan bruge dette helt lavpraktisk. Og så fremdeles. Konteksten skifter hele tiden, men behovet for at lære denne måde at leve på, skifter aldrig.

Kan du kort beskrive din bog ”Imagine Church”?
Bogen blev skrevet for at tilskynde kirker til at blive fællesskaber, som plejer og understøtter den enkelte kristne i sit daglige virke. Vi blev bevidste om, at kulturen i kirkerne ofte sætter højest pris på det, som sker i kirkerne, eller de aktiviteter som ledes af kirkeledere. Disse ting bliver betragtet som mere værdifulde end den individuelle kristnes almindelige hverdag. Vi vil hjælpe kirkerne til at sætte pris på deres fælles liv. Men vi vil også sikre, at livet i kirken understøtter det liv vi lever, når vi er væk fra fælleskabet – når vi arbejder og går i skole.

Og en beskrivelse af gruppen bag ”Imagine Church”?
Gruppen kaldes LICC (London Institute for Contemporary Christianity) og er grundlagt af John Stott. Han så, hvor svært det var for kristne at skabe en forbindelse mellem et kristent liv og de udfordringer, de mødte ude i virkeligheden. Han så også, hvordan dette skisma besværliggjorde kirkens muligheder for at virke. Det var hans udgangspunkt. Man kan læse mere om gruppen og historien bag på licc.org.uk.

I 2017 er Aarhus Europæisk Kultur Hovedstad med temaet ”Rethink.” Hvis du skulle gentænke kirken, hvor ville du så begynde?
Godt spørgsmål! Jeg ville begynde med at stille et helt grundlæggende spørgsmål: ”Hvad slags fælleskab har vi brug for at være, for at kirken understøtter kristenlivet i folks hverdag?” Svaret på dette spørgsmål kan betyde, at vi må gøre ting på en anden måde, end vi er vant til.

Neil Hudson på besøg

Tilmelding og pris

Den engelske præst Neil Hudson gæster Christianskirken søndag den 1. oktober. Han prædiker ved gudstjenesten kl. 10.30 og underviser efterfølgende i Krypten om "Imagine Church". Frokost og foredrag i Krypten koster 50 kr. for voksne, studerende 25 kr.

Send din tilmelding til kontor@christianskirken.dk