Menighedsrådet

Menighedsrådets arbejde

Et menighedsråd er den parlamentariske forsamling, som har ansvaret for kirken. Menighedsrådet består af ansatte præster, en medarbejderrepræsentant og et antal valgte medlemmer - afhængig af sognets størrelse. Vi har 15 valgte medlemmer.

Mange af menighedsrådets opgaver er af økonomisk og praktisk karakter, herunder at være arbejdsgiver for samtlige ansatte ved kirken, bortset fra præsterne. Men rådet har også - sammen med præsterne - ansvaret for at lede kirkens liv.  

Menighedsrådet holder møder 10 gange om året, og disse møder er offentlige.  Møderne foregår i Christiansgården, der ligger bag ved kirken. Mødetidspunkt er normalt kl. 19:00 og mødedato den 3. tirsdag i måneden.
 

Menighedsrådet 2016-2020

Anders Isaksen, anders.isaksen@christianskirken.dk   
Asger Christen Højlund, asger.hoejlund@christianskirken.dk 
Børge Boldreel Sørensen, borge.sorensen@christianskirken.dk 
Jens Jul Jacobsen, jens.jul.jacobsen@christianskirken.dk  
Joachim Langagergaard, joachim@christianskirken.dk 
Kamilla B. Knudsen, kamilla@christianskirken.dk  
Lars Thidemann, lars.jensen@christianskirken.dk
Lise-Lotte Plesner, lp@statsbiblioteket.dk
Maibritt Lysgaard Pedersen, maibritt.kristensen@christianskirken.dk
Maria Møller Knudsen, maria.knudsen@christianskirken.dk
Marianne Due-Hansen, marianne.due@christianskirken.dk
Mikael Brøgger Madsen,  madse@hotmail.com
Steen Kruse, steen@christianskirken.dk
Søren Seeberg Sørensen, soeren@christianskirken.dk
Tove Dahl Andreasen, tove@christianskirken.dk

Ud over de valget menighedsrådsmedlemmer er præsterne også medlemmer af menighedsrådet:

Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Vikarierende sognepræst Thomas Nedergaard (uden stemmeret)
Ulrik B. Nissen (hjælpepræst, uden stemmeret)

Medarbejderrepræsentant:
Jacob Frost (uden stemmeret)

Menighedsrådet har konstitueret sig som følger:

Formand: Mikael B. Madsen
Næstformand: Lars Thidemann Jensen
Kasserer: Marianne Due-Hansen
Kirkeværge: Steen Kruse
Kontaktperson: Jens Jul Jacobsen
Sekretær: Menighedskoordinator og daglig leder Martinus Langer Nielsen (deltager i rådets møder uden stemmeret)

 

 

 

Menighedsrådets formand

Mikael Brøgger Madsen
madse@hotmail.com
Tlf. 20 63 33 44

Sådan kan du kontakte menighedsrådet

Du kan kontakte menighedsrådet på flere måder:

For det første kan man henvende sig til kirkekontoret - enten personligt i åbningstiden eller telefonisk.

Desuden kan man kontakte menighedsrådets via e-mail. Der er angivet personlig e-mail for alle medlemmer. Se i listen til venstre.

Man kan også kontakte os alle på én gang ved at skrive til adressen mr@christianskirken.dk

Desuden kan man få fat i menighedsrådets forretningsudvalg på adressen fu@christianskirken.dk

Menighedsrådets sekretær er også en mulighed. Her kan man skrive til sekretaer@christianskirken.dk, eller man kan henvende sig personligt eller telefonisk til menighedskoordinator Martinus Nielsen.