Går dit barn i specialklasse?

Konfirmationsforberedelse af elever med særlige behov/elever i specialklasser bliver i Århus Domprovsti og Århus Søndreprovsti varetaget af de overenskomstansatte præster der er tilknyttet Skt. Lukas Kirke. Dette sker jf. rapporten  Dåbsoplæring i Folkekirken, der anbefaler at ansvaret for undervisning af elever med særlige behov placeres i provstierne og ikke som tidligere i den lokale sognekirke.

Derfor tilbydes elever med særlige behov som modtager undervisning i specialklasser eller på anden måde er tilknyttet skoler i de to provstier, konfirmationsforberedelse og konfirmation i Skt. Lukas Kirke.

Vi tilbyder at elever der går i klasse sammen, uanset om de er 6., 7. eller 8. årgange kan følges til konfirmationsforberedelse og konfirmeres samlet. Derfor er det en god ide at forældrene i de enkelte klasser taler sammen om hvilket år de ønsker konfirmation – således at klassen får en god samlet oplevelse. Har I spørgsmål til eller brug for vejledning jf. denne ordning kontakt da undertegnede præster. Vi kommer også gerne ud på skolerne til fx forældremøde.

Den ekstra transport som ordningen evt. medfører, betales af provstierne. Dvs. at provstierne betaler for taxa eller bustransport mellem skole og kirke eller mellem kirke og hjem.

Undervisningstidspunktet aftales individuelt mellem de enkelte skoler og præsterne.

Holdstørrelsen kan variere. Vi tilstræber, at der er mellem 4 og 8 elever på hvert hold. Således at holdene hverken bliver for små eller for store. Dette betyder, at elever fra forskellige skoler af og til undervises på samme hold, idet der på enkelte skoler er under 4 elever, som ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen.

I Skt. Lukas Kirke har man indrettet undervisningslokaler med henblik på at tilgodese konfirmandernes særlige behov. Der er ud over almindelig klasseundervisning mulighed for at elever kan sidde afskærmet eller i alternative møblement. Der er desuden et stort rum og en have hvor ekstra energi kan bruges på en god måde.

Tidspunktet for konfirmation tilstræber vi at oplyse i det sene forår året før selve konfirmationen. Dette skyldes, at antallet af specialklasser er mere uforudsigeligt end antallet af ordinære klasser. Således er det ikke muligt at vide flere år i forvejen, hvor mange hold og dermed hvor mange konfirmationer, der skal oprettes. Det tilstræbes at indskrivning til konfirmation sker i april året før konfirmationen.

Selve konfirmationerne af elever med særlige behov vil i skoleåret 2020 /2021 sandsynligvis ligge en lørdag i maj. Hvilken lørdag dit barn skal konfirmeres oplyses når vi har alle tilmeldinger i hus dog senest ved udgangen af maj måned.

Tilmelding inden 1. maj: Er i forældre/værge til et barn eller har I elever som er indbefattet af ovenstående tilmeld da via kirkens hjemmeside www.sktlukaskirke.dk   http://forms.churchdesk.com/f/RYqnPUFHBv

eller kontakt hurtigst muligt en af nedenstående præster.

Maria Louise Bøg Sørensen malh@km.dk eller tlf: 29666164

Mia Schmidt-Mikkelsen mis@km.dk eller tlf: 51600188

 

Venlig hilsen præsterne Mia Schmidt-Mikkelsen og Maria Louise Bøg Sørensen


Konfirmation af elever i specialklasser forgår i Sankt Lukas Kirke hvis et barn går på en skole der ligger i et af følgende område: Aarhus Domprovsti (dog ikke skolerne på Samsø) og Aarhus Søndre Provsti. Følgende kirker er i disse to provstier:
Sankt Lukas Kirke, Sct. Pauls Kirke, Sankt Markus Kirke, Sankt Johannes Kirke, Vor Frue Kirke, Aarhus Domkirke, Langenæskirken, Christianskirken.
Viby Kirke, Ravnsbjerg Kirken, Fredens Kirke, Frederikskirken, Skåde Kirke, Holme Kirke, Tranbjerg Kirke, Ormslev Kirke, Kolt Kirke, Mårslet Kirke, Beder Kirke, Malling Kirke, Tiset Kirke, Astrup Kirke, Tulstrup Kirke, Hvilsted Kirke.