Kirke 24syv

I Christianskirken ønsker vi at udfordre og udruste menigheden til at være Kirke 24syv.

Grundtanken er:

  • Kirke er ikke først og fremmest en bygning
  • Kirke er noget du er. Hver dag. Hele tiden

Dér hvor du er

Kirke er noget, du er - dér, hvor du er. At være kirke dér, hvor du er, betyder ikke, at du skal gøre mere. Det handler om at få et nyt perspektiv på det, du allerede gør. Din hverdag er en tjeneste for Gud og dit medmenneske.

Sammen

Kirke er noget, vi er sammen. Vi er kirke, når vi samles til gudstjeneste. Men vi er også kirke, når vi bevæger os ud af kirken og ind i hverdagen.  Hver gudstjeneste er en udsendelse til hverdagen. Sammen bevæger kirken sig ud i manges hverdag, når vi er kirke 24syv.

Hele livet

Kirke er noget, du er hele livet. At lade hverdagen være en tjeneste for Gud og sit medmenneske er ikke begrænset. Det er for børn. For pensionister. Og for alle derimellem.

Overvej

  • Dit syn på opgaverne i din hverdag i lyset af, at du er kirke, dér hvor du er
  • Din opfattelse af gudstjenesten i lyset af, at den er en udsendelse til hverdagen
  • Den fase i livet, du er i: Hvordan har du mulighed for at være kirke i hverdagen?

Se mere i denne video om tankegangen bag Kirke24syv

Videoen er stillet til rådighed af London Institute for Contemporary Christianity

Sådan arbejder vi med Kirke 24syv

Kirke 24syv er først og fremmest noget, der præger gudstjenesterne. Præsterne vil i prædikener udfordre menigheden til at være kirke i dagligdagen. I kirkebønnen vil der blive bedt for forskellige menneskers og faggruppers dagligdag. 

Desuden vil der blive produceret et oplæg til samtale i mindre grupper.

 

Måske er du også interesseret i...

Lyt til prædikener...