Kristendomskursus efteråret 2017

Christianskirkens kristendomskursus er et tilbud til dig, som har spørgsmål om meningen med livet, troen på Gud eller kristendommen. Her er der en særlig mulighed for at gå i en åben dialog med andre om, hvad kristendommen egentlig er for noget, og hvad den kan have af relevans for dig.
   Kom selv, eller inviter en ven fra studiet, arbejdspladsen eller familien med!

Kurset begynder mandag den 23. oktober 2017 og fortsætter de seks efterfølgende mandage. Det afholdes i Christianskirken, Frederikshaldsgade 15, Aarhus N.
Prisen er 250 kr. for alle syv aftener inklusiv Bibelen på hverdagsdansk, aftensmad og kaffe.

De enkelte afteners program forløber således:
18.00: Fællesspisning
19.00: Oplæg om aftenens emne, samtale i grupper, kaffe/te.
21.00: Aftenen rundes af

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, så skriv til kirkekontoret på kontor@christianskirken.dk

Emne og oplægsholdere

23/10 2017:
1.  Hvem er Gud og hvad er et menneske? v/Carsten Haugaard Nielsen, sognepræst
Vores billeder af Gud / Guds selvrepræsentation. Guds eksistens lader sig hverken bevise eller modbevise. Gud har givet sig til kende i skaberværket og i sit ord i Bibelen.
Hvad er et menneske, hvis vi spørger Gud? Hvad er vores værdi?
Er vi gode eller onde? Er vi ansvarlige over for Gud?

 

30/10 2017
2.  Lidelsen og det onde. v/ Peter Legarth, theologisk professor
Hvorfor sker der så meget ondt i verden? Hvis Gud er god, hvorfor griber han så ikke ind? Hvis han er en almægtig Gud, skulle det vel ikke være så svært at rydde op i den kaotiske verden!

 

6/11 2017
3. Hvem er Jesus? v/ Anders Kobbersmed, sognepræst
Hvorfor er personen Jesus så betydningsfuld i den kristne tro? Var han en skør fantast eller var han Guds Søn? Hvad ved vi om ham? Hvordan kan han hævde, at troen på ham er den eneste vej til Gud og dermed til evig frelse?

 

13/11 2017
4.  Dåben, troen og Helligånden. v/ Birgitte Graakjær Hjort, centerleder, tidl. sognepræst
Dåben, troen og Helligånden spiller en afgørende rolle, når Gud knytter et menneske til sig og gør det til sit barn. Hvorfor skal vi døbes? Er det ikke nok at tro? Hvad med dem, som ikke bliver døbt?

 

20/11 2017
5.   En kristens liv er et liv i bøn og tro.  v/ Lars Thidemann, forstander
Hvad betyder det i hverdagen, at jeg er et troende menneske? Hvilken rolle spiller Helligånden i mit liv? Hvad med nadveren…..er det nødvendigt at gå til alters og modtage brødet og vinen? Hvad vil det sige, at vi kun har troen, hvis vi hele tiden modtager den på ny? Hvorfor skal vi bede, når Gud ved alt i forvejen? Hvad med bønnen Fadervor?

 

27/11 2017
6.   Bibelen. v/Jens Rask, stud. Theol.
Hvad gør Bibelen til det altafgørende skrift i kirken? Er Bibelen et troværdigt vidnesbyrd om Gud og Jesus? Kan man få noget ud af Bibelen, hvis man ikke er teolog. Mennesker tolker Bibelen forskelligt? Kan vi da vide, om vi tolker den rigtigt?

 

4/12 2017
7.   Er der et liv efter døden? v/ Esper Thidemann, tidl. sognepræst
Hvordan kan vi vide, hvad der sker, når vi dør? Går vi ikke bare tilbage til naturens kredsløb?
Er døden mere end den fysiske død? Hvordan skal vi forstå talen om opstandelsen? Hvordan opstår vi?