Sognekonference d. 25. januar 2020

Læs herunder om program, praktiske informationer, tilmelding, hovedforedraget med Preben Kok og de mange spændende seminarer. Se hele programmet i PDF


Programoversigt

Kl. 8.45-9.00: Opstart og morgenbøn

Kl. 9.00-10.30: Seminarer

 Seminar 1: Når den travle hverdag overtager mig

 Seminar 2: Demens i familien og i fællesskabet

 Seminar 3: Lederskab og discipelskab

 Seminar 4: Tro og tvivl – når verden slår sprækker

Kl. 10.30-11.00: Kaffepause i Café Christian

Kl. 11.00-12.30: Hovedfordrag ”Vi har glemt evnen til at tale om tro”

Kl. 12.30-14.00: Frokost i Krypten.

Kl. 14.00-15.30: Seminarer.

 Seminar 5: Tidens spiritualitet og folkekirken

 Seminar 6: Den gode snak - hvorfor er den så vigtig?

 Seminar 7: Den gode salme

 Seminar 8: Her er mit liv – med og uden Gud

Kl. 15.30-16.00: Kaffepause i Café Christian

Kl. 16.00-17.30: Seminarer.

 Seminar 9: Faderbillede, Guds-billede og selvbillede

 Seminar 10: Åndeligt forældreskab

 Seminar 11: Et spil om (eller for) fællesskab

 Seminar 12: Bøn i bevægelse

Kl. 17.30-18.00: Fælles afslutning i kirkerummet

Kl. 18.00-19.30: Fælles spisning i Krypten


Hovedforedrag med Preben Kok

Hovedforedrag: ”Vi har glemt evnen til at tale om tro”

V. Preben Kok, forfatter, foredragsholder og tidligere sogne- og sygehuspræst. Preben Kok er forfatter til bøgerne Skæld ud på Gud og Slip livet løs.

Foredragsbeskrivelse:

Når krisen kradser kommer spørgsmålet om tro i spil med det samme. Vi lever i et oplyst samfund, hvor vi ublufærdigt taler åbent med hinanden om stort set alt, men samtidig har glemt evnen til at tale om tro. Troen er en grundlæggende ressource for mennesket, men evner vi ikke at tale om den, så lukker vi ned for et stort forløsende potentiale, som ligger i at kunne tale og tænke konkret om troen.

Preben Kok vil i hovedforedraget vise, hvordan vi alle har erfaringer med tro og derfor alle kan bidrage til samtalen om tro. Talen om tro er også en tale om Gud, hvorfra der ikke er langt til også at tale til Gud.

Disse overvejelser og meget mere kommer i spil, når vi åbner dørene til et hovedforedrag, hvor det er håbet at alle bliver klogere på tro – og det endda om man tror eller ej.

Tilmelding

Fristen for tilmelding er desværre udløbet. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig Sognekonferencen.

Ved for sen tilmelding send evt. besked til martinus@christianskirken.dk, såfremt der er plads på seminarer, kan man stadig deltage, dog uden frokost og aftensmad. 


Hvorfor tage på sognekonference?

Sognekonference er en lørdag fyldt med en masse spændende seminarer og et hovedforedrag med Preben Kok. Du vælger selv hvilke seminarer, du har lyst til at høre om. På denne dag kan du få lov at møde andre fra sognet og menigheden og sammen deltage og lytte til temaer og emner, der netop optager dig.

Så hvorfor tage af sted? - For at møde andre og lytte til relevante og givende seminarer. Du er velkommen hele eller dele af dagen - det er helt op til dig!


Praktiske informationer

 

Priser

Hele konferencen: 200 kr./studerende 100 kr. (Inkluderer tre seminarer, hovedforedrag og forplejning i løbet af dagen. Aftensmad tilkøbes.)

Pris for hovedforedrag: 100 kr. (ekskl. forplejning)

Pris pr. seminar: 75 kr. (ekskl. forplejning)

Aftensmad kan tilkøbes for 60 kr.

Betaling

Via Mobilepay 98113 ved tilmelding eller kontant på selve dagen.

Kontaktoplysninger og adresse

+45 4172 7106 • Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N


 

 

Glimt fra sognekonferencen 2019

Beskrivelser af seminarer

Seminar 1: Når den travle hverdag overtager mig

V. Filip Smidt, psykoterapeut, socialpædagog og kirkegænger i Christianskirken.

Spor: Kirke og kultur

I en travl hverdag, kan vi nemt opleve at miste os selv, eller de værdier vi egentlig ønsker skal definere os. Pludselig er jeg måske ikke den forælder, jeg ønsker at være, eller den kollega eller ven, jeg forestillede mig, jeg kunne være. I vores samfund er det ofte en værdi at have travlt, men er det det, du vil?

I løbet af dette seminar, vil deltagerne stifte bekendtskab med mono-tasking, håndteringsstrategier til en stresset hverdag og input til, hvordan man kan støtte andre. Det bliver et underholdende seminar, der tager udgangspunkt i egne erfaringer og hvor der vil være et skifte mellem oplæg og fælles aktivitet for deltagerne.

Seminar 2: Demens i familien og i fællesskabet

V. Tina Risager, lektor, sygeplejerske og kirkegænger i Christianskirken.

Spor: Kirke og kultur

Dette seminar handler om hvilke adfærdsmæssige og psykiske symptomer en person med demens kan udvikle - og hvilken betydning det har for fællesskab og familieliv. Tina Risager fortæller om de nationale indsatser der er i gang for at forbedre vilkår og livskvalitet for personer med demens og pårørende.

Seminar 3: Lederskab og discipelskab

V. Dennis Sasser, fuldmægtig og ansat i Region Midtjyllands administration og kirkegænger i Christianskirken. Martinus Langer Nielsen menighedskoordinator og daglig leder i Christianskirken

Spor: Udrustning og ledelse

Seminaret er første lektion ud af fem i alt. Deltagerne bliver udrustet til lederskab og discipelskab.

Seminaret er for alle med en leder- eller koordinatortjeneste i Christianskirken eller i en anden organisation/ virksomhed - eller blot med interesse for lederskab. 

Ledererfaring er ikke en forudsætning.

Lektion 2. 3, 4 og 5 foregår i løbet af februar, marts, april og maj måned., hvor også Birgitte Graakjær Hjort leder af Folkekirkens Uddannelses- og videncenter Aarhus, Lars Thidemann Jensen leder af Blå Kors behandlingshjem i Hobro og medlem af menighedsrådet og Carsten Haugaard Nielsen, sognepræst ved Christianskirken.

Pris: 350 kr. for deltagelsen i forløbet Lederskab og discipelskab. Deltagerne i dette seminar kan få hele resten af Sognekonferencen for 150 kr.

Se særskilt program.

Seminar 4: Tro og tvivl – når verden slår sprækker

V. Sine Maria Herholdt-Lomholdt (lektor, ph.d) og kirkegænger i Christianskirken

Spor: Liv og tro

Sine Maria Herholdt-Lomholdt beskriver livssituationer, hvor det moderne menneskes grundindbildninger kan briste, og hvor mennesker på det nærmeste ’tvinges’ ud i troens tøvende og ængstelige spring. Sine vil desuden belyse, hvordan det kan opleves at stå i dette spring, som et yderst sårbart og nøgent sted, og hvordan kirken kan møde det sårbare og ængstelige menneske åbent, undrende og kærligt.

Seminar 5: Tidens spiritualitet og folkekirken

V. Thomas Frovin,  projektleder i missionsselskabet Areopagos

Spor: Liv og tro

Megen af den åndelige nysgerrighed i samfundet går folkekirken og andre etablerede religiøse institutioner forbi – men den er der og findes. Ud fra projektarbejdet I Mesterens Lys fortæller Thomas Frovin om troen på at Jesus findes og arbejder i den nysgerrighed, som findes i det ny-åndelige og alternative, hvor der både er noget at lære og noget at gøre for kirken. Men hvordan skal vi forstå tidens spiritualitet - og hvordan kan vi åbne kirken for mennesker, som er åndeligt nysgerrige?

Seminar 6: Den gode snak - hvorfor er den så vigtig?

V. Frederik Svinth, iværksætter, foredragsholder og amatørtænker

Spor: Kirke og kultur

Frederik Svinth har igennem de sidste fem år arbejdet med at udvikle på den gode samtale i de danske hjem og virksomheder. Han har udviklet samtalespillet SNAK og det bruges af mere end 10.000 til at skabe bedre samtaler.

Frederiks filosofi er, at det store budskab ligger i samtalen, og derfor skal vi som mennesker fokusere på at have gode, meningsfulde samtaler. Vi vokser, når vi har disse samtaler og er sårbare overfor hinanden – sammen. 

Seminar 7: Den gode salme

V. Jakob Gunnertoft, organist ved Christianskirken.

Spor: Kirke og kultur

Det er blevet populært som aldrig før at skrive nye salmer. Særligt efter den seneste udgave af Den Danske Salmebog fra 2002 har ekstra mange fået blod på tanden udi salmedigtningens kunst.

Men hvad kendetegner i grunden den gode salme

Gennem oplæg og efterfølgende debat forsøger vi på dette seminar at indkredse (helt subjektivt), hvad der karakteriserer den gode salme med fokus på blandt andet det poetiske, teologiske, folkelige og musikalske.

Seminaret stiller ingen krav til deltagerne, og alle med interesse for salmer og kirkemusik er velkomne.
Der er således ikke tale om et salmeværksted, men det kan måske blive et forstadie hertil.

Seminar 8: Her er mit liv – med og uden Gud

V. Jes Christiansen, pensionist, kirkegænger i Christianskirken og tidl. medvært på Trafikradioen

Spor: Liv og tro

Kom og hør Jes Christiansens livshistorie! Beretningen vil tage udgangspunkt i Jes’ barndom som præstesøn på Vestsjælland og gå videre til en fortælling om en spændende karriere i mediernes konstante søgelys.
Jes fortæller også om rejsen fra en fasttømret barnetro til en lang ”vantro” periode, hvor karrieren - og alkoholen - blev det vigtigste, indtil en rutsjetur mod ”Helvedes forgård” gjorde ham klar til at overgive sit liv til Gud.

 Seminar 9: Faderbillede, Guds-billede og selvbillede

V. Ruben Knudsen, Præst og Psykoterapeut BA, MA, MPF, Leder af Mand og Mand Imellem – et Dansk Oase Netværk

Spor: Liv og tro

Vores Guds-billede er formet af vores faderbillede – og vores selvbillede hænger uløseligt sammen med faderbilledet. På den måde kommer vores faderbillede til at stå, som et centralt element i, hvem vi er, og hvordan vi opfatter os selv. Hvis vi har et forkert Guds-billede, så vil hele vores maskuline væsen påvirkes heraf.
Derfor må vi først finde ud af, hvordan vores Guds-billede er blevet formet af faderbilledet og på hvilken måde – og hvordan vores selvbillede og selvforståelse hænger sammen med dette. Undervejs i seminaret bliver der tid til samtale og drøftelse.

Seminar 10: Åndeligt forældreskab

V. Maibritt Lysgaard Pedersen, socialrådgiver og kandidat i pædagogisk sociologi. Maibritt er kirkegænger i Christianskirken og sidder i Menighedsrådet.

Spor: Udrustning og ledelse

Dette seminar handler om bevidst at investere i en relation til et medmenneske og stille sig til rådighed for andre ved at skabe rum for fællesskab og udvikling. Især ved at stå til rådighed for unge. Seminaret handler om vælge at blive en betydningsfuld person i en andens liv, så der skabes rum for, at gode og nødvendige samtaler kan opstå om liv, identitet og tro.

På seminaret bidrager forskellige personer med deres erfaringer omkring at være ung og voksen i en bevidst støttende og oplærende relation.

Seminar 11: Et spil om (eller for) fællesskab

V. Anders Kobbersmed, sognepræst ved Christianskirken og spillenørd

Spor: Kirke og kultur

Alle mennesker har brug for fællesskab og kirken har en fornem opgave i at opmuntre til og skabe fællesskab. Ved dette seminar vil vi sammen reflektere over, hvordan brætspil er en glimrende vej til møde nye mennesker og se nye sider af dem, du troede, du kendte. Du vil desuden blive præsenteret for gamle klassikere og nyere ankomster på spillemarkedet, og du er velkommen til at medbringe din egen favorit og fortælle om, hvorfor du har kastet din kærlighed på netop dette spil.

Seminaret henvender sig både til nye spillere og til dem, som for længst har set fidusen i fællesskabet om et godt brætspil.

Seminar 12: Bøn i bevægelse

V. Susanne Jensen, psykomotorisk terapeut

Spor: Liv og tro

Vil du gerne lade din krop være en naturlig del af dit trosliv? Så er ’Bøn i Bevægelse’ måske noget for dig.
I denne kristne meditationspraksis, inviteres du til at bede med hele dig.
Igennem langsomhed, gentagelse og opmærksomhed får du mulighed for at lade Gud puste nyt liv i dig og give dig fred.
Seminaret består af et kortere teoretisk oplæg efterfulgt af en session i praksis. Her guides deltagerne til at være tilstede og vil igennem nænsomme og rolige øvelser bliver ledt dybere ind i bønnens landskab.

Info om spor

Seminarerne er inddelt i tre forskellige spor, og du kan adskille dem fra hinanden ved hjælp af farvekoderne. En nærmere beskrivelse af hvert seminar finder du bagerst i denne folder. Overordnet set indebærer sporene følgende:

Liv og tro

Seminarerne inden for dette temaområde udfordrer til at have troen på Gud med i hverdagen, og vi reflekterer i fællesskab over livet som kristent menneske.

Kirke og kultur

Seminarerne inden for dette temaområde fokuserer på almene emner og spejler dem op imod kirken og den kultur vi lever i.

Udrustning og ledelse

Seminarerne inden for dette temaområde ønsker at inspirere og udruste til at påtage sig opgaver og lederskab i kirkens sammenhæng.