Kristendomskursus

I efteråret 2017 arrangeres der et kristendomskurus. Over 7 mandag aftener indføres deltagerne i grundelementerne i den kristne tro. Der er tilmelding til Christianskirkens kontor på kontor@christianskirken.dk, Tlf. 8616 9464

23/10 2017:

1.  Hvem er Gud og hvad er et menneske? v/Carsten Haugaard Nielsen, sognepræst

Vores billeder af Gud / Guds selvrepræsentation. Guds eksistens lader sig hverken bevise eller modbevise. Gud har givet sig til kende i skaberværket og i sit Ord i Bibelen.

Hvad er et menneske, hvis vi spørger Gud? Hvad er vores værdi?

Er vi gode eller onde? Er vi ansvarlige over for Gud?

 

30/10 2017

2.  Lidelsen og det onde. v/ Peter Legarth, theologisk professor

Hvorfor sker der så meget ondt i verden? Hvis Gud er god, hvorfor griber han så ikke ind? Hvis han er en almægtig Gud, skulle det vel ikke være så svært at rydde op i den kaotiske verden!

 

6/11 2017

3. Hvem er Jesus? v/ Anders Kobbersmed, sognepræst

Hvorfor er personen Jesus så betydningsfuld i den kristne tro? Var han en skør fantast eller var han Guds Søn? Hvad ved vi om ham? Hvordan kan han hævde, at troen på ham er den eneste vej til Gud og dermed til evig frelse?

 

13/11 2017

4.  Dåben, troen og Helligånden. v/ Birgitte Graakjær Hjort, centerleder, tidl. sognepræst

Dåben, troen og Helligånden spiller en afgørende rolle, når Gud knytter et menneske til sig og gør det til sit barn. Hvorfor skal vi døbes? Er det ikke nok at tro? Hvad med dem, som ikke bliver døbt?

 

20/11 2017

5.   En kristens liv er et liv i bøn og tro.  v/ Lars Tiedemann, forstander

Hvad betyder det i hverdagen, at jeg er et troende menneske? Hvilken rolle spiller Helligånden i mit liv? Hvad med nadveren…..er det nødvendigt at gå til alters og modtage brødet og vinen? Hvad vil det sige, at vi kun har troen, hvis vi hele tiden modtager den på ny? Hvorfor skal vi bede, når Gud ved alt i forvejen? Hvad med bønnen Fadervor?

 

27/11 2017

6.   Bibelen. v/Jens Rask, stud. Theol.

Hvad gør Bibelen til det altafgørende Skrift i Kirken? Er Bibelen et troværdigt vidnesbyrd om Gud og Jesus? Kan man få noget ud af Bibelen, hvis man ikke er teolog. Mennesker tolker Bibelen forskelligt? Kan vi da vide, om vi tolker den rigtigt?

 

4/12 2017

7.   Er der et liv efter døden? v/ Esper Tiedemann, tidl. sognepræst

Hvordan kan vi vide, hvad der sker, når vi dør? Går vi ikke bare tilbage til naturens kredsløb?

Er døden mere end den fysiske død? Hvordan skal vi forstå talen om opstandelsen? Hvordan opstår vi?

Undervisning i Christianskirken

Kirke- og undervisningsudvalget arrangerer løbende Kirkeaftner for hele kirken. Hver aften forsøges målrettet, så den fremmer kirkens liv og vækst. 

Udvalget består af:

Carsten Vang
Tove Dahl Andreasen
Ellen Hessellund
Louise Kristensen
Kirsten Højlund
Anders Kobbersmed
Martinus Langer Nielsen

Kontakt til udvalget:

Martinus Langer Nielsen
Tlf. 4172 7106
Mail: martinus@christianskirken.dk

 

Måske er du også interesseret i...