عمانوئیل (Immanuel)

عمانوئیل

خداوند ميفرمايد: هان بر در ايستاده و ميكوبم؛ اگر كسى صداى مرا بشنود و در به رويم بگشايد، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. 

با سلام به شما عزيزان. ضمن شكر گذارى از خداى زنده از شما عزيزان براى شنيدن كلام زنده خداوند و مشاركت  در جلسات دعا و عبادتى گروه مسيحيان فارس زبان عمانوييل در آرهوس دعوت به عمل مي آوريم. مشتاق ديدار شما عزيزان هر يكشنبه از ساعت ١٢:٣٠ الى ١٤:٠٠ در  كليساى Christianskirken واقع در Frederikshaldsgade 15 8200 Aarhus N. ميباشيم

‏حضور  شما فارس زبانان مايه  بركت  ما خواهد شد .                 كليساى فارسى زبان عمانوييل تلفن تماس:٢١٦٨٢٤١٤ ( Naser )

 

 


Immanuel

Iransk kristen gruppe

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. — Matt. Kap. 11, v. 28

Iransk kristen gruppe mødes til bøn hver søndag fra kl. 13:00 til 15:00

Alle farsitalende er velkomne til at deltage.

Kontakt

Naser: tlf. 2168 2414

Sted

Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N.

Kontakt: Immanuel

تلفن تماس:عمانوئیل

Naser: tlf. 2168 2414

مکان:
Christianskirken, Frederikshaldgade 15

8200 Aarhus N.

 

Måske er du også interesseret i...