Christianskirkens Indre Mission

Velkommen til CIM - Christianskirkens Indre Mission

Vi er en netværksgruppe i Christianskirken og udgør dermed en af de mange grupper, der gør brug af kirkens lokaler i det daglige og indgår i meget af kirkens øvrige arbejde.

Hvad laver vi?

Et par gange om måneden samles vi til et møde, hvor der typisk vil være en, der underviser eller holder en forkyndende tale om et emne eller en bibeltekst (se programmet), og hvor der også bliver lagt vægt på samtale og fællesskab omkring kaffen. Møderne er selvfølgelig åbne for alle, og vi forsøger at give dem et indhold og en form, som er brugbar for hverdagen. Derudover er der mulighed for at være med i en af de mindre bibelstudiegrupper, hvor man samles privat og kan bruge lidt længere tid på at samtale om en bibeltekst eller om spørgsmål i relation til troen og det daglige liv. For at styrke fællesskabet mødes de, som har lyst, i nogle spisegrupper, hvor vi spiser hos hinanden på skift.

Vi kalder os Indre Mission, fordi vi tror, at der er behov for et netværk på tværs af sognene, med den bibelske og lutherske profil Indre Mission har, og med det arbejde de bl.a. gør blandt børn og unge. Vi er en del af IM i Aarhus og Danmark.

Tid og sted

Hvor ikke andet er anført, holdes møderne i Christiansgården bag Christianskirken (Frederikshaldsgade 15, Aarhus N) kl. 19.30, som regel på en onsdag. Møderne slutter mellem kl. 21.30 og 21.45. 

Program for forår 2020

Mødedatoer for efteråret 2020: 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 28/10, 11/11, 25/11 og 16/12

Kontaktinformation

Inge Rasmussen,

Fuglesangs Allé 61, 8210 Aarhus V
Tlf. 61 65 89 57

Merete Værge,
Søbakkevej 52, 8381 Tilst
Tlf. 30 82 18 25

Søren Clausen,
Kornmodsbakken 90, 8210 Aarhus V
Tlf. 86 10 12 86

 

Måske er du også interesseret i...