Christianskirkens Unge

CKU, eller Christianskirkens Unge, er et ungdomsfælleskab, der mødes i Chistiansgården (bag kirken) i lokalet Vorrevang hver torsdag kl. 19.30 – 21.30, medmindre andet fremgår af programmet.

Vi ønsker netop dig i vores fællesskab, hvor vi mødes for at lære Jesus og hinanden bedre at kende. Kom og vær en del af et spændende fællesskab, som både er udfordrende og trygt. Her er der plads til alle holdninger!

I CKU er vi 20-30 unge i aldersgruppen 20-30, men at du er yngre eller ældre gør dig ikke mindre velkommen - mentalt strækker vi os fra 13-95 år, så der er også plads til dig. Hvis du er nysgerrig, så kom endelig forbi eller kontakt en fra ledergruppen.

CKU's visioner

Jesu kærlighed i os, blandt os og gennem os:

  • I os: Hver enkelt skal vokse i relation til Gud.
  • Blandt os: Et trygt og åbent fællesskab med omsorg for hinanden.
  • Gennem os: Vi ønsker at dele troen på Jesus med andre.

Mødeaftener

En almindelig mødeaften begynder kl. 19.00. Aftenens indhold vil typisk bestå af et oplæg eller undervisning, sang, bøn, kaffe og kage, samtale ved bordene m.m. Aftenens program slutter ca. kl. 21.30, men folk bliver ofte hængende længere.

Smågrupper

Alle i CKU – både nye og gamle – har mulighed for at være med i en mindre gruppe. En smågruppe består af ca. 5-8 CKU’ere, der mødes ca. hver 4. torsdag hjemme hos hinanden. På den måde er der mere plads til den enkelte, og vi kommer til at kende hinanden bedre.

Det er smågruppen selv, der laver programmet. Dette kan f.eks handle om at studere Bibelen, diskutere troen, synge og spille sange, eller bare have et nært og fortroligt fællesskab sammen med andre kristne.

Ledergruppen

Ledergruppen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar i Christianskirkens Unge. Det indebærer at have overblik over arbejdet i CKU's forskellige udvalg, og at stå for kontakten til udvalg i kirken, præsterne mm.

Ulrik Donslund Vind

Tlf: 28 85 29 70
Ulrikvind@gmail.com

 
 
 
 

Måske er du også interesseret i...