Gudstjeneste 10.30

Et mix af tradition og fornyelse

Gudstjenesten kl. 10.30 i Christianskirken er et mix af tradition og fornyelse. Vi synger salmer, men også moderne lovsange, hvor sangen understøttes af klaver og evt. andre instrumenter. Alle tekster vises på skærme.

Der er ofte dåb ved disse gudstjenester, og hver søndag er der 15-20 frivillige, der f.eks. byder velkommen, hjælper med altergangen, læser op og meget mere.

Børnekirke

Der er ofte mange unge familier og dermed børn til gudstjenesten. De mindste kan gå til og fra "Børnegrotten" i kirkens forhal, hvor der er legetøj. For de lidt ældre børn, som dog er for små til at rumme en hel gudstjeneste, har vi børnekirke: et særligt program med fortælling, sang og leg. Børnene samles lige før 3. salme og er tilbage ved altergang før dåben. Nærmere oplysninger fås hos sognemedhjælper Maria Due Pedersen på maria@christianskirken.dk

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe på trappen uden for kirken. Kirkekaffe er gratis. Hvis der er kirkefrokost, er der ikke kirkekaffe.

Kirkefrokost

Der holdes en gang imellem kirkefrokost efter en gudstjeneste. Det vil oftest være i forbindelse med en særlig anledning. Kirkefrokoster annonceres af præsterne ved gudstjenesten eller i meddelelserne ugen forinden.

Tilbud til engelsktalende / translation in English

Til alle gudstjenester er der mulighed for oversættelse til engelsk. To all church services at 10.30 there will be translation in English.

Kalender

24jun kl. 10:30

Gudstjeneste

Ved Anders Pradsgaard Møberg

Gudstjenesten i Christianskirken er et mix af tradition …

24jun kl. 10:30
01jul kl. 10:30

Gudstjeneste

Ved Carsten Haugaard Nielsen

Ingen børnekirke pga. sommerferie

Gudstjenesten i …

01jul kl. 10:30
08jul kl. 10:30

Gudstjeneste

Ved Peter Worm Madsen

Ingen børnekirke pga. sommerferie

Gudstjenesten i …

08jul kl. 10:30
15jul kl. 10:30

Gudstjeneste

Ved Anders Kobbersmed

Ingen børnekirke pga. sommerferie

Gudstjenesten i …

15jul kl. 10:30
22jul kl. 10:30

Gudstjeneste

Ved Anders Pradsgaard Møberg

Ingen børnekirke pga. sommerferie

Gudstjenesten i …

22jul kl. 10:30

Adgangsforhold

Der er adgangsmuligheder for dårligt gående til Gudstjeneste 10.30 – se Generel info

Lydoptagelse

Prædikenerne bliver optaget og kan høres samt downloades som podcasts via SoundCloud.