Begravelse/bisættelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse

er en højtidelighed, hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den ven, som er død. Samtidig rummer det en forkyndelse af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Ved en begravelse eller bisættelse

bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, vi har mistet eller aldrig fik.

Ved en kirkelig begravelse eller bisættelse

kaster præsten jord på kisten og takker Gud for det håb, mennesket har fået gennem Jesu opstandelse fra de døde. De samme ord bliver sagt før dåben. På den måde begynder og slutter et kristent menneskes liv på jorden med tak.

Jesus sagde: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør". (Johannes evangeliet 11,25)

Praktisk information

De pårørende skal anmelde dødsfaldet senest to dage efter til kirkekontoret i bopælssognet.

  • Man kan henvende sig til en bedemandsforretning, som udfylder dødsanmeldelsen og sørger for aftale med kirkekontoret.

  • Pårørende kan også anmelde dødsfaldet direkte til kirkekontoret og træffe alle aftaler her.

Ved henvendelsen aftales det, om det skal være begravelse eller brænding/bisættelse, og om handlingen skal foregå fra kirken eller et kapel.

Den afdødes personlige papirer skal medbringes: Fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest, evt. vielsesattest og skilsmissepapirer.

Den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed og foretager afgørelse om begravelse og bisættelse på baggrund af anmeldelsen af dødsfaldet.

Via dette link kan du blive sat i forbindelse med Christianskirkens præster

Hvordan foregår en begravelse eller en bisættelse?

Organisten indleder begravelsen/bisættelsen ved at spille et musikstykke, mens gæsterne kan samle tankerne. Herefter synger man en salme, inden præsten hilser alle i kirken fra alteret.

Ved alteret beder præsten en bøn og læser en tekst fra Bibelen, og derefter synger man en salme mere. De pårørende er selv med til at vælge hvilke salmer, der skal synges ved bisættelsen.

Forslag til salmer: Salmer ved bisættelser

Efter den anden salme holder præsten en tale om den afdøde. Det foregår enten ved kisten eller fra prædikestolen. Talen handler både om den afdødes liv og om det kristne håb om opstandelsen.

Efter talen og evt. endnu en salme varierer ritualet alt efter,
om det er en begravelse eller en bisættelse:

  • Ved en begravelse bliver kisten nu båret ud til gravstedet.
    Det er ofte nære pårørende til den afdøde, som bærer kisten. Resten af gæsterne følger efter kisten i stilhed. Imens slår kirkeklokken ni bedeslag. Ved gravstedet foregår jordpåkastelsen.

  • Ved en bisættelse foregår jordpåkastelsen i kirkerummet.
    Efter jordpåkastelsen synger man en salme, inden kisten
    bliver båret ud til rustvognen, som venter udenfor kirken. Resten af gæsterne følger efter kisten i stilhed og tager afsked med kisten ved rustvognen. Imens slår kirkeklokken ni bedeslag. Nogle gange bliver kisten også stående i kirken eller kapellet.

Jordpåkastelsen

Præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene: “Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”.

Præsten lyser velsignelsen og man beder fadervor sammen. Ved en begravelse synger man som regel også en salme ved gravstedet.

Læs mere på: www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse

Kontaktinformation Kirkekontoret

Kontakt

Tlf.: 4172 7100
e-mail: kontor@christianskirken.dk

Adresse

Christianskirken
Frederikshaldsgade 15
8200 Aarhus N

Åbningstider på kirkekontoret

Mandag - fredag kl. 10-13

- eller efter aftale

Weekender og helligdage lukket
Kontorerne ligger i Christiansgården bag ved Christianskirken.

 

Måske er du også interesseret i...