Dåb

Hvorfor skal jeg vælge at døbe mit barn?

De seneste fem år er der blevet døbt 40-50.000 personer hvert år i
landets sognekirker. Der er flere gode grunde til, at så mange vælger at
lade deres børn blive døbt.

  • I dåben takker vi Gud for vores barn.

  • I dåben beder vi Gud om at være med, velsigne og beskytte vores barn gennem hele livet. Vi får et løfte om, at Gud vil være med det.

  • I dåben bliver barnet medlem af folkekirken med alle dets fællesskaber, traditioner og privilegier. Barnet får del i en kulturarv, som har spillet en stor rolle i den danske historie.

  • Dåben er en gave, som gælder hele livet – uanset hvornår man bliver døbt.

  • Nogle tænker måske, at det er smartere at vente med at døbe sit barn, så de selv kan bestemme. Men som Sigurd Barret fortæller, gør du barnet en stor tjeneste ved at døbe det. For i dåben får vi den store gave, at vi bliver Guds barn. Man kan altid fravælge at være en del af kirkens fællesskab senere i livet, hvis man ikke ønsker det. Men det er som bekendt nemmere at vælge fra, end at vælge til.

Se hvorfor Sigurd Barret har valgt at døbe sine børn:

Du kan læse mere om dåben på www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/

Hvordan foregår dåben?

Dåben er en festlig begivenhed, der som regel finder sted i kirken til en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåben foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåben sker som regel i sidste del af gudstjenesten, efter nadver. Når dåben skal gennemføres, vil præsten invitere både dåbsbarn, forældre, faddere og alle interesserede børn i kirken frem til døbefonten.

Ved døbefonten vil præsten starte med at sige: “Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde”.

Derefter bedes der for barnet og vi hører Bibelens ord om dåben. Præsten tegner korstegn over ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu tilhører Gud og hans søn, Jesus Kristus.

Derefter spørger præsten: “Hvad er barnets navn?” Den, som bærer barnet, siger barnets fulde navn og svarer på barnets vegne “Ja!” til de efterfølgende spørgsmål til den kristne trosbekendelse. Til sidst siger man ja til spørgsmålet: “Vil du døbes på denne tro?”

Præsten øser nu vand over barnets hoved tre gange.
- en gang for Gud Fader,
- en gang for Gud Søn
- en gang for Gud Helligånd.

Præsten lægger sin hånd på barnets hoved og velsigner barnet med Guds løfte om at være med det fra nu og til evig tid.

Praktiske detaljer

Forældrene eller (ved voksne) den, der skal døbes, henvender sig til Christianskirkens kirkekontor, hvor dåbsdagen aftales. Navnet på den, der skal døbes, og minimum to faddere skal indskrives (navne og adresser).

Kordegnen oplyser derefter om, hvilken præst man henvender sig til for en samtale forud for dåben.

Dåb af voksne

Det er også muligt at blive døbt som ung eller voksen. Dåben foregår enten ved en almindelig gudstjeneste eller lige efter en gudstjeneste.

Det sker hvert år, at der er konfirmander, der skal døbes. Her aftales dåben nærmere mellem konfirmanden, forældrene og præsten.

Forud for dåb af en voksen er der en samtale med en af præsterne. Evt. kan der være tale om at være med på et kristendomskursus inden dåben.

Hvornår kan jeg få dåb?

Det er muligt at få dåb ved alle søndagsgudstjenester. Der er oftest dåb ved gudstjenesten søndag kl. 10.30. Se gudstjenestelisten for yderligere information. 

Endelig er der mulighed for lørdagsdåb, som regel den 3. lørdag i hver måned kl. 10.00, ved en særlig dåbsgudstjeneste. Kontakt kirkekontoret for at aftale dåb.

Kontaktinformation Kirkekontoret

Kontakt

Tlf.: 4172 7100
e-mail: kontor@christianskirken.dk

Adresse

Christianskirken
Frederikshaldsgade 15
8200 Aarhus N

Åbningstider på kirkekontoret

Mandag - fredag kl. 10-13

- eller efter aftale

Weekender og helligdage lukket
Kontorerne ligger i Christiansgården bag ved Christianskirken.

 

Måske er du også interesseret i...