Diakonale tjenester

Christianskirken har et stort diakonalt/socialt arbejde. Det bæres primært af frivillige. Du kan være med i en opgave inden for følgende områder:

Læringscafe og udflugter på Børnehjem

I samarbejde med Døgncenter Aarhus har vi to teams af frivillige, der skiftes til at besøge børnene på børnehjemmet og tilbyde dem lektiehjælp eller blot tid til snak om liv og samfund. De samme frivillige laver weekend-udflugter på udvalgte datoer én gang om måneden, hvor en bestemt gruppe af børn kommer med ud. Disse ture kunne gå til DOKK1, Dyrehaven, AROS eller Den Gamle By.

Kollegienetværk

12% af de studerende på videregående uddannelser (universitetsstuderende og lignende) oplever årligt en dyb ensomhed. I Christianskirkens sogn er der 11-12 kollegier og cirka 2500 studerende. Disse ønsker vi at række ud til for om muligt at møde nogle af de "stille mus", der skal inviteres ud af deres små huler. Dette gør vi én gang i kvartalet med Fællesspisning med efterfølgende let indhold, som f.eks. spilleaften, filmaften, temaaften om julen eller påsken og andre lette aftener. Målet er fællesskab og samtaler.

Madordninger

"Af hjertet mange tak for hjælpen til i en svær tid. Tak for jeres medmenneskelighed og næstekærlighed. Vi håber at være lige så stærke ressourcer som jer, ude på den anden side. Vi har igennem dette fået mulighed for at få luft til at vores drenge kunne gå lidt fritidsaktiviter og mor her har kunnet slappe af i ny og næ. Vi er meget taknemmelig for jeres mad og hjælp". — Fra en mail sendt af en mor til fire børn.

Christianskirken opdager ofte udsatte venner og beboere i sognet, der har brug for hjælp. Og nogle gange kan hjælpen være en madordning, der kører måske én gang om ugen i et par måneder. På denne måde kan vi som frivillige hjælpe på en meget praktisk måde. Vi forsøger at lave et match mellem modtageren og de der giver, således at den ensomme ældre får hjælp fra alderssvarende frivillige, og at småbørnsfamilien måske kan få hjælp fra andre småbørnsfamilier? Men ofte er det en blanding af givere.

Vi vil være kirke dér hvor der er mest brug for os - og dette gælder også på værtshuset Pipes på Randersvej, overfor Netto og tæt på McDonalds. Én gang om ugen besøger Peter Worm Madsen værtshuset med det mål at være kirke dér, gennem samtaler, humor og en tagen del i stamgæsternes verden. Med tiden har vi oplevet at kunne hjælpe flere af stamgæsterne med Til Tjeneste, hvilket har givet gode oplevelser og venskaber. Kom med på værtshus én gang om ugen - men du betaler selv!

Diakonale tjenester

Kontakt diakonimedarbejder

Peter Worm Madsen
Tlf. 41 72 71 08
Email: peter@christianskirken.dk