Gudstjenesteteams

Ved gudstjenesterne i Christianskirken medvirker der mange frivillige...

På grund af sundhedsmyndigernes krav til afholdelse af gudstjenester, afholdes gudstjenesterne pt. ikke som de plejer. Det betyder, at gudstjenesterne har en kortere form, at der ikke medvirker de sædvanlige teams. Du er dog altid velkomme til at være med som frivillig også i denne tid. Kontakt Martinus Langer Nielsen

Kirkekordegn

Kirkekordegnene hjælper præsten med opgaver f.eks. i forbindelse med nadver og dåb, læser ind- og udgangsbønner m.v. Kontaktperson: Ingolf Yde

Nadverhjælpere

Nadverhjælperne hjælper præst og kirkekordegn ved nadveren. Nadverhjælpernes opgave er at dele brødet ud. Kontaktpersoner: Louise Kristensen (Carstens gudstjenester), Sanne Flyvholm (Anders Kobbersmeds gudstjenester) og Dennis Sasser (Thomas' gudstjenester)

Ved gudstjenesten kl. 10.30 medvirker derudover frivillige ved følgende opgaver og tilbud

Kirkeværterne byder velkommen

Kirkeværterne sørger for at byde gudstjenestedeltagerne velkommen, guide folk på plads, uddele salmebøger mv. Kontaktperson: Lise Thuesen

Præsentationer på storskærmen

Ved alle højmesser bruges præsentationer på storskærm. Frivillige står for fremstilling af disse. Kontaktperson: Martinus Langer Nielsen

Styring af storskærm og lyd

Ved alle højmesser styres lyden og projektoren af en eller to frivillige. Ofte er det samme person, der varetager begge opgaver. Kontaktperson: Claus Hedegaard-Hansen

Læsning af dagens bibeltekster

Tekstlæserne læser afsnit fra bibelen, som hører til den aktuelle søndag. 

Kontaktpersoner: Louise Kristensen (Carstens gudstjenester), Sanne Flyvholm (Anders Kobbersmeds gudstjenester) og Dennis Sasser (Thomas' gudstjenester)

Børnekirke

Under prædikenen er der normalt altid børnekirke. Børnene deles i to eller tre hold efter alder. Børnene leger, hører bibelfortælling mv. Kontaktperson: Maria Due Pedersen

Oversættelse til engelsk

Der er mulighed for at få tolket prædikenen til engelsk. Tolkningen foregår via headset, sådan at man kan blive i kirkerummet under prædiken og høre tolkningen i hovedtelefoner. Umiddelbart før prædikenen vil tolken stå ved den hvide dør ved sideindgangen. Tolken er en frivillig person fra menigheden. Kontaktperson: Carsten Vang

Tilbud om samtale og bøn

Forbederne tilbyder mulighed for en kortere samtale og bøn imens der er nadver/altergang. Det foregår i præsteværelset, hvor to frivillige stiller sig til rådighed ved højmesserne. Hvis døren står på klem er man velkommen til at gå ind. Kontaktperson Tina Kruse

Rytmisk lovsang

Under nadveren er der fælles lovsang. Denne ledes af en lovsangsleder og eventuelt også  flere sangere og musikere. Musikken er oftest rytmisk og akkompagneres af flygel, guitar m.v. Kontaktperson: Jakob Gunnertoft

Informationsbordet

Ved udgangen findes informationsbordet, hvor informationsværten er klar til at svare på spørgsmål og udlevere aktuelle programmer og informationsmateriale. Kontaktperson: Kaj Mortensen

Kirkekaffe

Efter højmesserne er der kirkekaffe ved kirkens udgang. En eller to frivillige sørger for at lave kaffe/the/saft og servere det (udendørs når vejret tillader det). Kontaktperson: Dennis Sasser

Kontakt

Martinus Langer Nielsen

martinus@christianskirken.dk

Tlf. 4172 7106


Kontakt Martinus Langer Nielsen, hvis du gerne vil være med i en tjeneste eller har spørgsmål til en tjeneste ved gudstjenesterne.