Christians Sogns Kirkeblad

Christianskirken har siden foråret 2000 udgivet sit eget kirkeblad efter i mange år at have deltaget i et fælles kirkeblad med andre sogne. Vi følte dengang behov for at have vores eget kirkeblad, da vi mente (og mener), at vi har så meget information at udsende, at vi selv kunne fylde et helt blad ud.

Kirkebladet uddeles til alle husstande i Christians Sogn ved en stor frivillig indsats, uden hvilken det ville være umuligt at opretholde den nuværende standard på bladet. Det er derfor vigtigt for os, at vi til stadighed får nye uddelere, da der ind i mellem er nogen, som holder op af forskellige grunde.

Skulle du have lyst til at være uddeler, er du meget velkommen til at kontakte enten kirkekontoret eller menighedskoordinator Martinus Nielsen.

Kirkebladets redaktør

Sognepræst Carsten Haugaard Nielsen
chn@km.dk
Tlf. 4172 7107