Kirkens historie

Allerede i 1890erne fik man et bedehus på Randersvej. Det kom til at ligge ved blodbøgen på Randersvej. Man måtte dog ikke forrette kirkelige handlinger som bryllup og begravelse fra dette bedehus.

For 100 år siden blev Christianskirken så indviet. Den lå på Randersvej, og Kong Christians X gav tilladelse til, at den blev kaldt Christianskirken. Kirken for enden af Norges Alle er ikke så gammel. Den blev indviet i 1958, men fungerede allerede fra 1942 som kryptkirke. Det tog en del år at samle penge ind og få tilladelser til at bygge oven på krypten.

I jubilæumsskriftet fra 1983 skriver N. Knattrup følgende:

Palmesøndag d. 16. marts 1913 kunne man indvie den første Christianskirke. Aarhus Stiftstidende for 17. marts skriver: Udenfor tog vinteren sit sidste - livtag med foråret. Stormen ruskede vildt i træer og buske, og solen holdt sig borte. En fornem procession gik op gennem den fyldte kirke, anført af Kultusminister Appel og biskop H.S.Sørensen. Biskoppen holdt indvielsestalen og sagde bl.a.: ”Det er ikke gjort med kirken og præsterne alene; de levende, lyttende mennesker er en kirkes skønneste pryd”. Stiftprovst V. C. Lindhardt prædikede over dagens tekst: "Se din konge kommer til dig. - Han kommer til os, hvad enten vi er den store eller den lille synder, og hvad enten vor tro er stærk eller ringe, ja om vi end ingen har".

Christianskirken på Randersvej

 

Måske er du også interesseret i...