Menighedsrådet

Menighedsrådets arbejde

Et menighedsråd er den parlamentariske forsamling, som har ansvaret for kirken. Menighedsrådet består af ansatte præster, en medarbejderrepræsentant og et antal valgte medlemmer - afhængig af sognets størrelse. Vi har 15 valgte medlemmer.

Mange af menighedsrådets opgaver er af økonomisk og praktisk karakter, herunder at være arbejdsgiver for samtlige ansatte ved kirken, bortset fra præsterne. Men rådet har også - sammen med præsterne - ansvaret for at lede kirkens liv.  

Menighedsrådet holder møder 10 gange om året, og disse møder er offentlige.  Møderne foregår i Christiansgården, der ligger bag ved kirken. Mødetidspunkt er normalt kl. 19:00 og mødedato den 3. tirsdag i måneden.
 

Børge Boldreel Sørensen
borge.sorensen@christianskirken.dk 

 

 

Joachim Langagergaard
joachim@christianskirken.dk 

 

 

Næstformand
Lars Thidemann
lars.jensen@christianskirken.dk

 

 

Maibritt Lysgaard Pedersen
maibritt.lysgaard@christianskirken.dk

 

 

Kasserer
Marianne Due-Hansen
marianne.due@christianskirken.dk

 

 

Kirkeværge
Steen Kruse
steen@christianskirken.dk

 

 

Tove Dahl Andreasen
tove@christianskirken.dk

 

 

Asger Christen Højlund
asger.hoejlund@christianskirken.dk 

 

 

Formand
Jens Jul Jacobsen
jens.jul.jacobsen@christianskirken.dk  

 

 

Kamilla B. Knudsen
kamilla@christianskirken.dk

 

 

Lise-Lotte Plesner
lp@statsbiblioteket.dk

 

 

Maria Møller Knudsen
maria.knudsen@christianskirken.dk

 

 

Kontaktperson
Mikael Brøgger Madsen
madse@hotmail.com

 

 

Søren Seeberg Sørensen
soeren@christianskirken.dk

 

 

Ud over de valget menighedsrådsmedlemmer er præsterne også medlemmer af menighedsrådet:

- Carsten Haugaard Nielsen
- Anders Kobbersmed
- Anders Møberg
- Peter Worm Madsen
- Ulrik B. Nissen (hjælpepræst, uden stemmeret)

Medarbejderrepræsentant:
- Peter Worm Madsen

 

 

 

Menighedsrådets formand

Sådan kan du kontakte menighedsrådet

Du kan kontakte menighedsrådet på flere måder:

For det første kan man henvende sig til kirkekontoret - enten personligt i åbningstiden eller telefonisk.

Desuden kan man kontakte menighedsrådets via e-mail. Der er angivet personlig e-mail for alle medlemmer. Se i listen til venstre.

Man kan også kontakte os alle på én gang ved at skrive til adressen mr@christianskirken.dk

Menighedsrådets sekretær er også en mulighed. Her kan man skrive til sekretaer@christianskirken.dk, eller man kan henvende sig personligt eller telefonisk til menighedskoordinator Martinus Nielsen.