Menighedsrådet

Et menighedsråd er den parlamentariske forsamling, som har ansvaret for kirken. Menighedsrådet består af ansatte præster, en medarbejderrepræsentant og et antal valgte medlemmer - afhængig af sognets størrelse. Vi har 15 valgte medlemmer.

Mange af menighedsrådets opgaver er af økonomisk og praktisk karakter, herunder at være arbejdsgiver for samtlige ansatte ved kirken, bortset fra præsterne. Men rådet har også - sammen med præsterne - ansvaret for at lede kirkens liv. 

Menighedsrådet holder møder 10 gange om året, og disse møder er offentlige.  Møderne foregår i Christiansgården, der ligger bag ved kirken. Mødetidspunkt er normalt kl. 19:00 og mødedato den 3. tirsdag i måneden. 

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Jens Jul Jacobsen
jens.jul.jacobsen@christianskirken.dk  

 

 

Kasserer
Gerda Overgaard
gerda@christianskirken.dk 

 

 

Næstformand
Lars Thidemann
lars.jensen@christianskirken.dk

 

 

Kirkeværge
Steen Kruse
steen@christianskirken.dk

 

 

Kontaktperson
Mikael Brøgger Madsen
madse@hotmail.com

 

 

Asger Christen Højlund
asger.hoejlund@christianskirken.dk 

 

 

Majbritt Skovhus Fomsgaard
mfomsgaard@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Møller Knudsen
maria.knudsen@christianskirken.dk

 

 

Børge Boldreel Sørensen
borge.sorensen@christianskirken.dk 

 

 

Lise-Lotte Plesner
lp@statsbiblioteket.dk

 

 

Henning Maagaard
henning@christianskirken.dk

 

 

Joachim Langagergaard
joachim@christianskirken.dk 

 

 

Maibritt Lysgaard Pedersen
maibritt.lysgaard@christianskirken.dk

 

 

Søren Seeberg Sørensen
soeren@christianskirken.dk

 

 

Kontakt menighedsrådet

Det er muligt at sende sikker mail til menighedsrådet her: Send sikkert til menighedsrådet

Menighedsrådet kan også kontaktes ved henvendelse til menighedsrådets formand mr@christianskirken.dk , eller sende mail til sekretær: sekretaer@christianskirken.dk

Du er også velkommen til at henvende dig til menighedskoordinator og daglig leder Martinus Langer Nielsen.

Derudover kan du altid kontakte kirkens kontor.

Ud over de valgte menighedsrådsmedlemmer er præsterne også medlemmer af menighedsrådet:

- Carsten Haugaard Nielsen
- Anders Kobbersmed
- Anders Møberg
- Peter Worm Madsen
- Ulrik B. Nissen (hjælpepræst, uden stemmeret)

Medarbejderrepræsentant:
- Peter Worm Madsen