Udvalg nedsat af menighedsrådet

Bygningsudvalg

Opdaterer beskrivelse af bygningernes tilstand og behov for vedligeholdelse.
Fremsætter forslag til kommende større renoveringer eller forbedringer.

Formand for udvalget er Steen Kruse

Børneudvalg

Udvikler og korordinerer en fælles strategi for Christianskirkens arbejde for børn og børnefamilier.

Formand for udvalget er Anders Kobbersmed

Diakoniudvalg

Udvikler og koordinerer en fælles strategi for Christianskirkens diakoni.

Formand for udvalget er Anders Møberg

Internationalt udvalg

Varetager Christianskirkens samarbejde med kirker og menigheder i udlandet.

Formand for udvalget er Carsten Haugaard Nielsen

Kirkebladsudvalg

Udgiver Christians Sogns kirkeblad.

Ansvarshavende redaktør er Carsten Haugaard Nielsen

 

 

 

Udvalg med repræsentanter fra menighedrådet

Gudstjenesteudvalg

Understøtter udvikling med fornyelse af gudtjenestens form, udtryksformer og inddragelse af frivillige.

Formand for udvalget er Hanna Najbjerg

Kirke- og undervisningsudvalg

Planlægger og afvikler undervisning til opbygning for Christians Sogns menighed, herunder: Kirkeaftner, undervisningsaftner, menighedslejr, kristendomskursus, ægteskab/familie kursus, andre ideer til fællesskabsforberedende aktiviteter.

Formand for udvalget er Martinus Langer Nielsen.

Personaleudvalg

Behandler personalemæssige forhold.
Drøfter og arbejder med at fremme trivsel og udvikling af ansatte medarbejdere i Christianskirken.

Formand for udvalget er Mikael Madsen

Musikudvalg

Styrker musiklivet ved Christianskirken.
Tilrettelægger koncerter og evt. sangaftener.

Formand for udvalget er Asger Højlund

Sikkerhedsudvalg

Sikrer gode og sikre arbejdsforhold.
Arbejder for et godt psykisk arbejdsmiljø med god trivsel og udvikling.

Formand for udvalget er Anders Isaksen

Visionsudvalg

Beskrivelse af retning og mål for kirkens arbejde.
Evaluerer om kirken holder retningen mod opfyldelse af visionen.

Formand for udvalget Lars Thidemann Jensen

Økonomiudvalg

Arbejder med budget og regnskab.

Formand, kasserer: Gerda Overgaard