Christianskirkens præster

Kirkebogsførende sognepræst - Carsten Haugaard Nielsen

Særlige fokusområder: 

 • Kirkebogsfører
 • Koordinering af præstearbejdet mm.
 • Præsternes repræsentant i økonomiudvalg, personaleudvalg, visionsudvalg
 • Kommunikation
 • Ældre

 

Frederikshaldsgade 13, 8200 Aarhus N
Tlf. 4172 7107
chn@km.dk

Træffes ikke fredag  


Sognepræst - Anders Kobbersmed

Særlige fokusområder: 

 • Unge 
 • Fællesskaber
 • Integration
 • Børn og familier

 

Brendstrupvej 65, 8200 Aarhus N
Tlf. 4172 7109
anders@christianskirken.dk 

Træffes ikke mandag


Sognepræst - Anders Pradsgaard Møberg

Særlige fokusområder:  

 • Menighedsplejen/diakoni
 • Oplæring af menighed
 • Udrustning af ledere
 • Tværkulturelle gudstjenester

 

Klitrosevej 6, 8200 Aarhus N
Tlf. 4172 7110
andmo@km.dk

Træffes ikke mandag


Sognepræst og diakonimedarbejder Peter Worm Madsen

Særlige fokusområder i præstestilling (50%):

 • Unge
 • Diakoni


Tlf. 4172 7108
peter@christianskirken.dk

 

 


Ulønnet hjælpepræst - Ulrik B. Nissen

Tlf. 8617 6037 / 2871 6269
ulrik.b.nissen@christianskirken.dk