Christianskirkens præster

Kirkebogsførende sognepræst - Carsten Haugaard Nielsen

Særlige fokusområder: 
 - Kirkebogsfører
 - Koordinering af præstearbejdet mm.
 - Præsternes repræsentant i økonomiudvalg, personaleudvalg, visionsudvalg
 - Kommunikation
 - Ældre


Frederikshaldsgade 13, 8200 Aarhus N
Tlf. 4172 7107
chn@km.dk

Træffes ikke fredag  


Sognepræst - Anders Pradsgaard Møberg

Særlige fokusområder:  
 - Menighedsplejen/diakoni
 - Oplæring af menighed
 - Udrustning af ledere
 - Tværkulturelle gudstjenester

 

Klitrosevej 6, 8200 Aarhus N
Tlf. 4172 7110
andmo@km.dk

Træffes ikke mandag


Sognepræst - Anders Kobbersmed

Særlige fokusområder: 
 - Unge
-  Fællesskaber
 - Integration
 - Børn og familier

 

Brendstrupvej 65, 8200 Aarhus N
Tlf. 4172 7109
anders@christianskirken.dk 

Træffes ikke mandag


Sognepræst og diakonimedarbejder Peter Worm Madsen

Særlige fokusområder i præstestilling (50%): Unge og diakoni

Tlf. 4172 7108

peter@christianskirken.dk

 

 


Ulønnet hjælpepræst - Ulrik B. Nissen

Tlf. 8617 6037 / 2871 6269
ulrik.b.nissen@christianskirken.dk