Vision, mål og samspilsværdier

Visionen udtrykker det langsigtede mål

Christianskirken - et livstræ med mange grene der:

  • Rækker synligt ud i sognet
  • Peger opad og inspirerer til at søge Gud
  • Styrker og engagerer den enkelte og menigheden for at gøre evangeliet kendt, troet og levet

Årsrapport 2018

Her kan du læse Christianskirkens årsrapport for 2018. Den giver et indblik i kirkens mange aktiviteter. Årsrapporten er udarbejdet af menighedskoordinator og daglig leder Martinus Langer Nilsen i samarbejde med ansatte og frivillige medarbejdere.

Årsrapport 2018

Med udgangspunkt i Christianskirkens vision vil vi arbejde for, at kirken som fællesskab om forkyndelsen af Jesus Kristus er præget af følgende værdier:

Åbenhed

Enhver, som kommer i kontakt med kirken, skal opleve imødekommenhed og ærlighed i alle forhold.

Respekt

I mødet med medmennesket ønsker vi, at vores relationer er båret af anerkendelse og rummelighed.

Omsorg

Det skal kendes på os, at vi har fællesskab med hinanden og tager vare på den enkelte.

Engagement

Den enkelte skal støttes, udfordres og stimuleres til at virkeliggøre kirkens vision.