Omsorg

Velkommen til en oversigt over Christianskirkens diakonale og sociale arbejde.

Arbejdet bliver udført gennem

a) den selvstændige forening Christians Sogns Menighedspleje

b) Christianskirkens diakonimedarbejder, der er ansat af menighedsrådet

Christians Sogns Menighedspleje har gennem mange år arbejdet med at hjælpe mennesker i i sognet med besøgtjeneste, julehjælp, arrangementer for ældre, sommerlejr for børn og meget mere. Janne Dahl Christensen er ansat som sognemedhjælper i menighedsplejen.

Menighedsrådet ønskede i 2012 at opprioritere det diakonale arbejde ved ansættelse af en diakonimedarbejder, der begyndte i 2013 og i 2016 blev genansat i en ny tre-årig stilling. Denne stilling  udløber i slutningen af 2018. Peter Worm Madsen er ansat som diakonimedarbejder i dette arbejde.

Der er altid brug for flere frivillige til at hjælpe i det diakonale og sociale arbejde!

 

 

Christianskirkens vision

Christianskirken - et livstræ med mange grene, der

  • rækker synligt ud i sognet

  • peger opad og inspirerer til at søge Gud
  • styrker og engagerer den enkelte og menigheden for at gøre evangeliet kendt, troet og levet.