Læringscafe på Børnehjemmet Christian d. 9

Frivillige fra Christianskirken kommer hver uge på Børnehjemmet Christian d. 9. Det foregår mandag og onsdag i tidsrummet 18.15 - 19.45.

Der bor 12 til 14 børn, der er blevet anbragt dér af forskellige årsager. Mens de venter på at kunne komme hjem igen, varetages deres tid af pædagoger - og så kirkens frivillige.

Som frivillig viser man børnene opmærksomhed og interesse. Man hjælper dem med lektier, leger og spille spil. Eller snakker med de store børn om fremtiden, Danmarks opbygning, formålet med uddannelse og hører dem om deres drømme.

Vil du være frivillig?

Vil du være frivillig på Børnehjemmets Læringscafé på én af de to dage, så kontakt venligst leder Peter Worm Madsen på peter@christianskirken.dk eller kontakt via 41727108.

Efter kontakt afholder vi en kort samtale, hvor du udfylder børneattest, tavshedspligt og får viden om arbejdet.

Vil du være frivillig?

Der er mange forskelige behov ude i sognet og kirken ønsker at hjælper hvor vi kan. Vil du derfor gerne give noget af din tid og dine kræfter til andre mennesker, så kontakt endelig kirkens ansatte og spørge efter hvor vi kan bruge dig?

Eller har du en ide så kom gerne med den.

Kontakt kirkens diakonimedarbejder Peter Worm Madsen

peter@christianskirken.dk 

 

Måske er du også interesseret i...