Menighedsplejen

Hvad er Menighedsplejen?

Christians Sogns Menighedspleje laver diakonalt arbejde blandt sognets beboere, enkeltpersoner eller grupper. Diakoni, som betyder ”at tjene andre”, er en afgørende side ved kirken. Det er bl.a. her igennem menigheden får mulighed for at give noget af den omsorg og næstekærlighed videre som Gud har givet os.

Menighedsplejen består af en bestyrelse, mange frivillige og én lønnet sognemedhjælper.

Menighedsplejens arbejdsområder er bl.a.:

  • Besøgstjeneste
  • Genbrugsbutikken Norges Allé (sammen med Folkekirkens Nødhjælp)
  • Forårsmarked i Christianskirken                              
  • Julehjælp
  • Hjælp til at børn kan komme på Oddesundlejr

Se mere om ovennævnte på de pågældende områders faner i menuen øverst til højre her på siden.

Hvis du vil give en hånd med f.eks. i genbrugsbutikken i Norges Allé eller som besøgsven kan du kontakte sognemedhjælperen:

Janne Dahl Christensen, tlf. 41 72 71 01, mail: janne@christianskirken.dk

Indsamlede midler

Christians Sogns Menighedsplejes økonomiske fundament er: frivillige gaver, overskud ved forårsmarkedet, genbrugsbutikken på Norges Allé, samt et mindre tilskud fra Aarhus Kommune. De penge Menighedsplejen får, bruges til at betale sognemedhjælperens løn og den øvrige aktivitet, der foregår ud fra Menighedsplejen.

Hvordan kan du støtte Menighedsplejen?

Hvis du ønsker at betænke Menighedsplejen med en gave kan det ske enten i form af:

  1. Almindelig gave (ligningsloven § 8a)  ligningloven §8a.pdf
  2. Gavebrev (ligningsloven § 12)  Ligningloven § 12 pdf.pdf
  3. Mobilepay
  4. Testamentarisk gave.

Almindelig gave iflg. ligningsloven §8a

Du kan årligt få fradrag for gaver op til 16.600 kr. (taksten 2020) Ægtefæller kan således tilsammen opnå et fradrag på op til 33.200 kr. (2x16.600 kr.) Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Gavebrev iflg. ligningsloven §12

Du kan også tegne et gavebrev på en procentdel af din indkomst eller et fast årligt beløb. Derved forpligter du dig til at give en fast ydelse på minimum 10 år (dog højst så længe, du lever.) Hele gavebrevsydelsen kan fratrækkes på selvangivelsen. Du kan give op til 15% af din bruttoindkmst, dog altid op til 15.000 kr.

Gavebeløbet bliver automatisk overført til årsopgørelsen. Menighedsplejen har blot brug for gavegivers CPR-nummer for at kunne indberette gavebeløbet til SKAT. Gaver til Menighedsplejen kan indbetales på bankkonto reg.nr. 2264 konto nr. 9820 281 024.

Mobilepay

Du kan give en gave NU på Mobilepay nr. 86 038

Testamentarisk gave

Hvis der ønskes yderligere information om testamentariske gaver kan du kontakte formand Anders Pradsgaard Møberg (tlf. 4172 7110) eller kasserer Preben Christensen (tlf. 8621 1660) for en uforpligtende samtale, og evt. juridisk bistand i denne forbindelse.

Hent folder her ang. støtte til Menighedsplejen

Menighedsplejens bestyrelse

Formand:
Sognepræst:
Anders Pradsgaard Møberg
Tlf. 4172 7110

Næstformand:
Ruth Legarth

Kasserer:
Preben Christensen 
Tlf. 8621 1660

Øvrige medlemmer: 
Jesper Bang 
Lars Thidemann
Eva Sangild

Sognepræst:
Carsten Haugaard Nielsen

Sognepræst: 
Anders Kobbersmed 

Sognepræst og Diakonimedarbejder:

Peter Worm Madsen

Revisorer:
Niels Kristian Mikkelsen
Axel Kristensen

Billeder fra Forårsmarkedet
 

Måske er du også interesseret i...