Menighedsplejen

Hvad er Menighedsplejen?

Christians Sogns Menighedspleje laver diakonalt arbejde blandt sognets beboere, enkeltpersoner eller grupper. Diakoni, som betyder ”at tjene andre”, er en afgørende side ved kirken. Det er bl.a. her igennem menigheden får mulighed for at give noget af den omsorg og næstekærlighed videre som Gud har givet os.

Menighedsplejen består af en bestyrelse, mange frivillige og én lønnet sognemedhjælper.

Menighedsplejens arbejdsområder er bl.a.:

  • Besøgstjeneste
  • Genbrugsbutikken Norges Allé (sammen med Folkekirkens Nødhjælp)
  • Forårsmarked i Christianskirken                              
  • Julehjælp
  • Hjælp til at børn kan komme på Oddesundlejr

 

Se mere om ovennævnte på de pågældende områders faner i menuen øverst til højre her på siden.

Hvis du vil give en hånd med f.eks. i genbrugsbutikken i Norges Allé eller som besøgsven kan du kontakte sognemedhjælperen:

Janne Dahl Christensen, tlf. 4172 7101, mail: janne@christianskirken.dk

Indsamlede midler

Christians Sogns Menighedsplejes økonomiske fundament er: frivillige gaver, overskud ved forårsmarkedet, genbrugsbutikken på Norges Allé, samt et mindre tilskud fra Aarhus Kommune. De penge Menighedsplejen får, bruges til at betale sognemedhjælperens løn og den øvrige aktivitet, der foregår ud fra Menighedsplejen.

Hvordan kan du støtte Menighedsplejen?

Hvis du ønsker at betænke Menighedsplejen med en gave kan det ske enten i form af:

  1. Almindelig gave (ligningsloven § 8a)  ligningloven §8a.pdf
  2. Gavebrev (ligningsloven § 12)  Ligningloven § 12 pdf.pdf
  3. Testamentarisk gave.

 

Når du støtter Christians Sogns Menighedspleje i form af gave eller gavebrev på op til 15.000 kr. pr. person, har du mulighed for at få skattefradrag efter retningslinjerne i ligningsloven §8a og §12.

Gavebeløbet bliver automatisk overført til årsopgørelsen. Menighedsplejen har blot brug for gavegivers CPR-nummer for at kunne indberette gavebeløbet til SKAT. Gaver til Menighedsplejen kan indbetales på bankkonto reg.nr. 2264 konto nr. 9820 281 024.

Hvis der ønskes yderligere information om testamentariske gaver kan du kontakte formand Esper Thidemann (tlf. 8616 9072) eller kasserer Preben Christensen (tlf. 8621 1660) for en uforpligtende samtale, og evt. juridisk bistand i denne forbindelse.

Billede fra forårsmarkedet i Christianskirken

Menighedsplejens bestyrelse

Formand:
Pastor emeritus:
Esper Thidemann
Tlf. 8616 9072

Næstformand:
Ruth Legarth

Kasserer:
Preben Christensen 
Tlf. 8621 1660

Øvrige medlemmer: 
Rebekka Bang Jørgensen
Lars Thidemann
Eva Sangild

Sognepræst:
Carsten Haugaard Nielsen

Sognepræst: 
Anders Kobbersmed 

Revisorer:
Niels Kristian Mikkelsen
Axel Kristensen

 

Måske er du også interesseret i...