Parforhold

Servicetjek på dit parforhold

I USA har Professor James Córdova udviklet et program, der hedder ”Marriage Checkup”. Programmet går ud på, at man ved regelmæssigt at evaluere sin nærmeste relation er i stand til at øge den oplevede kvalitet af forholdet.

Han sammenligner dette checkup med det checkup de fleste af os halvårligt får hos tandlægen. Regelmæssige tandlægebesøg forhindrer, at vi mister vore tænder, og det forebygger, at begyndende huller bliver til alvorlige skader. Inden vi går til tandlæge og ugerne efter et tandlægebesøg, gør de fleste mennesker sig lidt mere umage med deres tandbørstning, hvilket er af stor betydning for tandsundheden. Den samme effekt kan et Marriage Checkup have. Ved regelmæssigt at forholde sig til, hvordan man trives i sin parrelation, og drøfte sine ønsker og behov, kan man skabe et solidt grundlag for at opdage, hvordan den anden i relationen faktisk går og har det, og man kan opdage utilfredshed i tide.

Christianskirken tilbyder også ”Servicetjek på parforhold”. Familieudvalget i Christianskirken har besluttet sig for at lave halvårlige ”Servicetjek på parforhold” i Krypten. Aftnerne vil foregå sådan, at man lytter til et eller to oplæg, som tager udgangspunkt i forskellige temaer omkring parforhold, samliv og ægteskab. Derefter kan man sidde og drøfte oplægget med sin partner og med udgangspunkt i sit eget parforhold, eller hvis man ønsker det, kan man også tale med andre.

Aftenerne henvender sig til ALLE par i alle aldre. Under samtalerne vil der være dæmpet musik og cafestemning, så at man kan sidde forholdsvis uforstyrret og tale med sin partner.

Servicetjek på dit parforhold

Yderligere oplysninger om hjælp til parforhold kan fås på kirkekontoret

Kalender

Ingen begivenheder fundet.

 

Måske er du også interesseret i...